Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
windows7 16,778 Thứ sáu, 15 Tháng Một 2021 08:49
Unspecified 12,430 Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 19:09
windowsnt 5,775 Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 15:24
windowsnt2 4,668 Thứ bảy, 16 Tháng Một 2021 11:43
windowsxp2 1,952 Thứ sáu, 11 Tháng M. hai 2020 02:38
macosx 493 Thứ hai, 25 Tháng Một 2021 14:15
linux3 489 Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 09:53
linux2 173 Thứ bảy, 23 Tháng Một 2021 03:51
windows 44 Thứ sáu, 14 Tháng Tư 2017 10:20
windows8 43 Thứ ba, 13 Tháng Sáu 2017 13:31
windows2k 25 Thứ ba, 07 Tháng Ba 2017 05:32
windows95 14 Thứ ba, 07 Tháng Ba 2017 05:32
windowsvista 7 Thứ tư, 31 Tháng Năm 2017 04:41
windows2003 6 Thứ sáu, 17 Tháng Hai 2017 15:40
windows98 3 Thứ bảy, 06 Tháng Tám 2016 12:21
windowsme 2 Thứ tư, 10 Tháng Tám 2016 17:30
windowsme2 2 Thứ sáu, 12 Tháng Tám 2016 13:37
windowsxp 2 Thứ ba, 09 Tháng Tám 2016 18:32
windowsce 1 Thứ sáu, 12 Tháng Tám 2016 05:27
  •   Đang truy cập 1
 
  •   Hôm nay 45
  •   Tháng hiện tại 1,269
  •   Tổng lượt truy cập 77,586