Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 22,912 Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 14:56
Ukraine UA 14,051 Thứ năm, 14 Tháng Một 2021 04:31
Viet Nam VN 11,534 Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 15:24
France FR 7,934 Thứ tư, 02 Tháng M. hai 2020 12:19
Germany DE 6,236 Thứ hai, 25 Tháng Một 2021 15:05
Reserved ZZ 3,450 Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 19:11
United Kingdom GB 1,981 Thứ hai, 02 Tháng M. một 2020 16:10
Canada CA 1,257 Thứ năm, 14 Tháng Một 2021 16:28
Poland PL 880 Thứ hai, 03 Tháng Tư 2017 13:58
China CN 598 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 15:05
Russian Federation RU 497 Thứ ba, 26 Tháng Một 2021 14:01
European Union EU 477 Thứ hai, 04 Tháng Một 2021 05:48
Netherlands NL 473 Thứ năm, 08 Tháng Sáu 2017 00:04
Hong Kong HK 340 Thứ hai, 09 Tháng M. một 2020 11:26
Italy IT 302 Thứ sáu, 01 Tháng Một 2021 05:50
Japan JP 218 Thứ tư, 13 Tháng Một 2021 00:26
Finland FI 167 Thứ bảy, 27 Tháng Hai 2016 20:30
Romania RO 161 Thứ sáu, 08 Tháng Một 2021 17:59
Philippines PH 98 Thứ sáu, 07 Tháng Tư 2017 15:01
Norway NO 73 Thứ hai, 11 Tháng Một 2021 07:50
Czech Republic CZ 60 Thứ bảy, 16 Tháng Một 2021 11:43
Latvia LV 43 Thứ tư, 15 Tháng Ba 2017 14:48
Taiwan TW 38 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 14:57
India IN 33 Thứ hai, 11 Tháng Một 2021 00:17
Sweden SE 33 Thứ ba, 01 Tháng M. hai 2020 04:16
Turkey TR 21 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 13:14
Brazil BR 20 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 12:42
Australia AU 13 Thứ bảy, 09 Tháng Một 2021 20:11
Bulgaria BG 11 Thứ hai, 03 Tháng Mười 2016 20:20
Hungary HU 10 Thứ ba, 23 Tháng Tám 2016 02:34
Republic Of Korea KR 6 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 12:40
Estonia EE 5 Thứ sáu, 12 Tháng Năm 2017 02:04
Puerto Rico PR 5 Thứ sáu, 23 Tháng Mười 2015 14:21
Belgium BE 5 Thứ sáu, 19 Tháng Tám 2016 12:36
Singapore SG 4 Thứ tư, 10 Tháng Năm 2017 14:22
Thailand TH 4 Thứ tư, 05 Tháng Tư 2017 18:52
Indonesia ID 4 Chủ nhật, 18 Tháng Sáu 2017 14:20
Malaysia MY 4 Thứ hai, 13 Tháng Ba 2017 20:25
Albania AL 4 Thứ bảy, 07 Tháng M. một 2020 07:04
Switzerland CH 4 Thứ bảy, 14 Tháng M. một 2020 12:59
New Zealand NZ 3 Thứ hai, 13 Tháng Ba 2017 14:13
Spain ES 3 Thứ hai, 13 Tháng Ba 2017 20:24
Mozambique MZ 2 Thứ hai, 13 Tháng Hai 2017 07:09
Slovenia SI 2 Thứ bảy, 04 Tháng Hai 2017 20:35
Ireland IE 1 Thứ ba, 21 Tháng Ba 2017 12:55
Greece GR 1 Thứ tư, 07 Tháng Chín 2016 01:09
Denmark DK 1 Thứ ba, 08 Tháng M. hai 2020 16:23
Colombia CO 1 Chủ nhật, 25 Tháng Chín 2016 16:48
Bolivia BO 1 Thứ tư, 05 Tháng Mười 2016 07:36
Bangladesh BD 1 Thứ bảy, 01 Tháng Mười 2016 19:19
  •   Đang truy cập 4
 
  •   Hôm nay 48
  •   Tháng hiện tại 1,272
  •   Tổng lượt truy cập 77,589