VẬN TẢI SÔNG BIỂN PHẠM ĐÌNH

http://phamdinhtransport.com.vn/phamdinhvtt


Tháng 6/2017 hạ thủy & đưa vào hoạt động 01 tàu SB với trọng tải 2800 tấn

Tháng 6/2017 hạ thủy & đưa vào hoạt động 01 tàu SB với trọng tải 2800 tấn
Tháng 6/2017 hạ thủy & đưa vào hoạt động 01 tàu SB với trọng tải 2800 tấn
Thông số tàu:
 
VR SB: NĐ3326                                2879 tấn      
Chiều dài lớn nhất: 77,69 m
Chiều rộng lớn nhất: 13,25 m
Khoang hàng 1: Dài x Rộng x Cao = 26,95 x 9,9 x  5 m
Khoang hàng 2: Dài x Rộng x Cao = 26,95 x 9,9 x  5 m
Chiều cao mạn: 4,86 m
Mạn khô: 0,8 m       
Mướn nước : 4,06 m  

 

Một số hình ảnh tàu SB 3000 tấn mới đưa vào hoạt động & khai thác:

nd3326 00

nd3326 0

nd3326 0

nd3326 2

nd3326 3

nd3326 4

nd3326 5

nd3326 6

nd3326 7

nd3326 8

nd3326 9

nd3326 10

nd3326 11

nd3326 12

nd3326 13

nd3326 14

nd3326 15

nd3326 16

 

Nguồn tin: PhamDinhTransport