VẬN TẢI SÔNG BIỂN PHẠM ĐÌNH

http://phamdinhtransport.com.vn/phamdinhvtt


Tháng 6/2015 đóng mới và đưa vào hoạt động 02 tàu SB trọng tải 1600 tấn &1700 tấn

Tháng 6/2015 công ty đưa vào hoạt động 02 tàu sông biển SB được đóng mới với trọng tải 1600 tấn & 1700 tấn
Tháng 6/2015 đóng mới và đưa vào hoạt động 02 tàu SB trọng tải 1600 tấn &1700 tấn
Thông số tàu:
 
- VR SB: NĐ2893 - VR15038032        1655 tấn      
Chiều dài lớn nhất: 66,48 m
Chiều rộng lớn nhất: 11,50 m
Khoang hàng 1: Dài x Rộng x Cao = 21 x 8,5 x 4 m
Khoang hàng 2: Dài x Rộng x Cao = 21 x 8,5 x 4 m
Chiều cao mạn: 3,83 m
Mạn khô: 0,64 m     
Mướn nước : 3,19 m  
 
- VR SB: NĐ2892 - VR15038036       1740 tấn      
Chiều dài lớn nhất: 66,5 m
Chiều rộng lớn nhất: 11,60 m
Khoang hàng 1: Dài x Rộng x Cao = 21 x 8,6 x 4 m
Khoang hàng 2: Dài x Rộng x Cao = 21 x 8,6 x 4 m
Chiều cao mạn: 3,83 m
Mạn khô: 0,64 m     
Mướn nước : 3,19 m  
 

Một số hình ảnh 02 tàu SB mới đưa vào hoạt động & khai thác:

Tàu SB VR15038032
Tàu SB VR15038032
Tàu SB VR15038036
Tàu SB VR15038036

tm3

tm4

tm5

tm6

tm7

tm8

 

Và dự kiến tháng 9/2015 s đóng xong & đưa vào khai thác 01 tàu SB trọng tải 1600 DWT nữa:

tm9

 

Nguồn tin: PhamDinhTransport